WORX AB

Ska du köpa hus eller går du i rörrenoverings-tankar? Kanske har du redan valt att relina dina gamla rör, eller funderar du kanske på vilken besiktning som är bäst för din fastighet? Oavsett projekt så kan vi hjälpa dig.

 

Idag kan det vara väldigt svårt att välja metod för rörrenovering. Relining eller stambyte? Kontakta oss innan så hjälper vi dig att välja den metod som passar bäst för dina rör. Du kan även kontakta oss för en krontroll under arbetets gång, eller för en slutbesiktning när arbetet är utfört. Vi hjälper dig hela vägen!

 

Vi är helt oberoende i vår bedömning och arbetar för ökad och bibehållen kvalitet i branschen. Kontakta oss nu för mer information. Vi arbetar i hela Norden.

 

Copyright worxab.com © 2017 All Rights Reserved

e-post: info@worxab.com

 

 

Våra tjänster

 

Läs mer under respektive område nedan

 

Fastighet & mark

 

Vi erbjuder skräddarsydda, oberoende besiktningar vid fastighetöverlåtelser, med fokus på juridiken och parternas respektive förpliktelser för undvikande av framtida tvister. Kontakta oss gärna för mer information!

 

Rör & relining

 

För oss är kvalitet det viktigaste vi har. Vi kan hjälpa er med besiktning av renoverade rörsystem, en tjänst vi var först i Sverige med att erbjuda.

Kvalitetssäkra ditt arbete nu!

 

Vi besiktigar renoverade rörsystem för att få fram kvalitativa arbeten utförda av reliningföretag som följer fastställda riktlinjer enligt reliningföretagens branschföreningar, sstt, Sveriges byggindustrier samt vavp66 för markförlagda ledningar.

 

Vi har över 30 års erfarenhet och sakkunskap inom reliningbranschen och var några av de första i Sverige att utföra reliningarbeten. Branschen närmast exploderade under 1990-talet då man sökte ett alternativ till omfattande stambyten. Reliningtekniken kom att utvecklas och ses idag som ett jämlikt substitut till stambyten. I takt med att branschen expanderade kom allt fler företag ut på marknaden och idag är den större än någonsin. I och med detta såg vi ett ökat behov att kvalitetskontroller inom branschen och nu ägnar vi oss uteslutande åt kvalitetsbesiktning av utförda arbeten samt utbildning inom relining.

Detta dels för att du som kund skall känna dig säker på att arbetet håller hög standard, men också för att försäkra dig som utförare om att ditt arbete håller hög kvalitet.

 

En besiktning av ditt arbete ger en kvalitetsmärkning för framtiden.

Oavsett om du arbetar med relining eller är i behov av att renovera rören så kan vi hjälpa dig.

 

 

 

Vi är medlemmar i SSTT.

 

Kvalitetsbesiktning av renoverade rörsystem i fastigheter såsom:

 • Stående stammar
 • Källarledningar
 • Rör i badrumsgolv (groda)
 • Rör ut till huvudledningar

Vi tillhandahåller även:

 • Granskning av upphandlingar
 • Kontroll av utfört arbete
 • Dokumentation / TV- inspektion
 • Beskrivning av projekt
 • Avrapportering med godkännandebevis enligt branschen gällande normer för relining i fastigheter och markledningar
 • Slutbesiktningar
 • 2- års besiktningar
 • Projekteringar.

 

Kontakta oss gärna:

 

 • Vid frågor samt bokning
 • Innan Ni gör upphandling för upphandlingskontroll
 • Under arbetets gång för utförandebesiktning
 • Efter arbetets utförande för slutbesiktning
 • Vid eventuellt fel i arbete eller tvister med utförande företag
 • Vid frågor om reliningens möjligheter, tåligheter samt beskaffenheter för respektive produkt.

 

Bygg & schakt

 

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

 

 • Byggledning
 • Kvalitetsbesiktning
 • Avloppsanläggningar
 • Grunddräneringar
 • Schaktning
 • Fastighetsservice
 • Byggprojekt

 

Konsultation & Juridik

 

Vi erbjuder hjälp med upphandlingskontroll, vid frågor om fel i arbete eller tvister med utförande företag samt juridisk konsultation inom byggnads- och fastighetsrätt.

Upprättande och tolkning av avtal.

Kontakta oss gärna för mer information!